REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW

1. Wodny Plac Zabaw znajduje się na terenie basenu AQUA OSTRÓDA w sobotę oraz niedzielę.

2. Wodny Plac Zabaw jest czynny w godzinach: w sobotę od 08:00-22:00, w niedzielę od 08:00-20:00. osoby z podwyższoną temperaturą,

3. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku życia.

4. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5. Z Wodnego Placu Zabaw jednorazowo może korzystać 15 osób.

6. Przed wejściem na Wodny Plac Zabaw korzystający muszą zdjąć zegarki, opaski, bransoletki, obrączki, kolczyki i wszelkie ostre przedmioty.

7. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.

8. Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się:

• wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,

• skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu,

• korzystania z Wodnego Placu Zabaw w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej),

• zabrania się przepływania pod modułami,

• zabrania się wchodzenia na moduł po upadku i wpadnięciu do wody,

• zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,

• wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem.

9. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

10. Na terenie Wodnego Placu Zabaw obowiązuje ruch jednokierunkowy.

11. Osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw obowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie pływalni AQUA OSTRÓDA.

12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

13. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni AQUA OSTRÓDA.

14. Regulamin wchodzi w życie w dniu montażu i obowiązuje do chwili demontażu Wodnego Placu Zabaw.